Innkalling og påmelding Generalforsamling 2022

Tirsdag 28.juni klokken 13:00
19.05.202108:37 Daniel Stegli

Møtested:


Generalforsamlingen vil bli avholdt på Scandic Havet i Bodø.

For tilrettelegging av møterom må vi ha påmelding innen 21. juni klokken 12.00 fra alle som ønsker å delta. For de som ikke har epost må telefonnummer oppgis på påmeldingen slik at tilbakemelding kan sendes via SMS ved eventuelle endringer.
Det blir en enkel servering etter møtet.

Dokumenter som publiseres på denne siden kan leses i fullskjerm ved å trykke på knappen for fullskjermsvisning nederst til høyre i dokumentviseren, eller lastes ned ved å trykke på pilen øverst til venstre i dokumentviseren.


Påmeldingskjema:

Innkalling GF

Årsrapport 2021

Valgkomiteens innstilling