Persontransport

Vi transporterer nordlendinger
i by og distrikt dit de skal
Vi kjører folk til jobb, barn til skolen og glade reisende på tur

Dit du skal

Vi transporterer nordlendinger i by og distrikt frem dit de skal. Vi kjører folk til jobb, barn til skolen og andre reisende dit de skal.

Vi kjører kollektivtransport på oppdrag fra fylkeskommunen. Vi leverer turbuss tjenester til reiseliv, idrettslag og alle andre som skal ut på tur. Vi leverer transporttjenester til brukere som har behov for spesielt tilrettelagte kjøretøy.

Vi er opptatt av å gi deg en god reiseopplevelse.

Persontransport tjenester leveres av vårt datterselskap Nordlandsbuss AS.

Nordlandsbuss
Nattbussen i Bodø
Nattbuss i Bodø