Østbø AS

Samler inn avfallet
Gjør avfall om til nye råvarer
Uskadeliggjør Farlig Avfall
Tømmer tankene

Østbø AS er Nord-Norges største leverandør av avfallstjenester til næringslivet.

Selskapet har kunder i hele landsdelen og tilbyr et bredt spekter av tjenester.

Vi ordner oppsamlingsoppstyr, transport og miljøvennlig gjenvinning av alle avfallstyper.

Med 130 dyktige ansatte, 9 gjenvinningsanlegg og stor logistikk kapasitet løser vi alle typer oppdrag.

Besøk Østbø sin hjemmeside

Østbø
Vi uskadeliggjør farlig avfall