Stoklands AS

Suge- og spyletjenester
Godstransport
Verksted

Stoklands AS er spesialist på tømming av septiktanker og leverer tømmetjenester fra Møre i sør og til Finnmark i nord.

Vi leverer også tjenester til bedriftsmarkedet innen tømming av sandfang, fettutskillere og industrielle avløpsanlegg.

Vi har hovedkontor i Knut Hamsuns rike i Hamarøy.
Lokalt leverer vi tjenester innen godstransport og vi har eget bilverksted.

Kontakt Stoklands hvis du har varer som skal denne veien.