Visjon og verdier

Det naturlige førstevalget
Visjon:

En bærekraftig motor i nord

Forretningsidé:


Saltens leverer bærekraftige og utviklingsorienterte logistikk-, mobilitets- og miljøløsninger i nord

Verdier:
Vi er til å stole på

Omverdenen skal stole på oss – Vi leverer rett tjeneste til rett tid og i rett kvalitet. Etikk og ansvarlig forretningsdrift er viktig for oss. Alle ansatte representerer selskapets moral og samvittighet ut mot kunder, leverandører og omverden. Vi er lojale mot bedriften vår og vi står bak de beslutninger som tas og gjennomfører det som styre og ledelse bestemmer.

Vi finner gode løsninger

Vi finner løsninger for våre kunder som forenkler deres hverdag og som bidrar til at de får en god opplevelse av oss som leverandør. Internt skal vi ha en løsningsorientert kultur: Vi bruker ikke tiden på å påpeke det som er galt, men på å finne løsningene.

Vi bryr oss

Vi bryr oss om hverandre, om våre kunder, samfunnet rundt oss og miljøet. Vi behandler hverandre med vennlighet og respekt. Vi setter helse, sikkerhet og miljø høyt.

Vi utvikler oss

Vi møter morgendagens utfordringer aktivt og ønsker å utvikle tjenestetilbud, prosesser, materiell og ansatte kontinuerlig. Dette betyr at vi skal være lydhøre for kundens behov og ønsker. Internt skal vi kontinuerlig jobbe med å forbedre oss på kvalitet, drift og salg.

Vi jobber sammen

Vi samarbeider og gjør hverandre gode. Vi deler kompetanse og erfaringer i organisasjonen. Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger som gir gevinster både for oss og våre kunder.