L

Saltens Bilruter AS

Besøks- og Postadresse
Stormyrveien 3
8008 Bodø

Telefon
+47 955 50 900

Epost
post@saltens.no

Org.nr.
915 637 620

w

Om oss

En bærekraftig motor i nord.

25.05.201706:48 Bjørn-Harald Østbø

Saltens Bilruter er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. Vi har også to avdelinger i Nord-Sverige.

Vi frakter folk dit de skal, vi leverer varer til butikker og bedrifter og vi sørger for at avfallet blir gjenvunnet på en god måte. Vi leverer tjenester som bidrar til at samfunnet fungerer.

Saltens Bilruter ble etablert i 1937 som et rutebilselskap. Selskapet har gått fra å være et lokalt rutebilselskap til å bli et Nordnorsk konsern med aktivitet i hele landsdelen.

Årsrapport 2019

Våre selskaper