Om oss

En bærekraftig motor i nord.

Saltens Gruppen er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. Vi har også to avdelinger i Nord-Sverige.

Vi frakter folk dit de skal, vi leverer varer til butikker og bedrifter og vi sørger for at avfallet blir gjenvunnet på en god måte. Vi leverer tjenester som bidrar til at samfunnet fungerer.

Saltens Gruppen ble etablert i 1937 som et rutebilselskap, da under navnet Saltens Bilruter AS, som ble endret til Saltens Gruppen i 2022. Selskapet har gått fra å være et lokalt rutebilselskap til å bli et Nordnorsk konsern med aktivitet i hele landsdelen.

Årsrapport 2022

Våre selskaper